Aktuálně

Výzva politickým stranám kandidujícím do zastupitelstva Středočeského kraje  

pá 30.9.2016 10:59

text výzvy 

ANO 2011                   

Česká pirátská strana

Česká strana sociálně demokratická            

Dělnická strana sociální spravedlnosti - Imigranty a islám v ČR nechceme!  

Patrioti České republiky  DOSUD NEODPOVĚDĚLI

Koalice Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv

Občanů Komunistická strana Čech a Moravy Koruna Česká (monarchistická strana

Čech, Moravy a Slezska) Národní demokracie NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI - PENÍZE

RADĚJI PRO NAŠE LIDI OBČANÉ 2011 Občanská demokratická strana Romská

demokratická strana SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU - REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH,

MORAVY A SLEZSKA "SPOLU PRO KRAJ KDU-ČSL, SZ A SNK ED" STAROSTOVÉ A

NEZÁVISLÍ Svobodní a Soukromníci TOP 09 Úsvit s Blokem proti islamizaci

Vážení,

žádáme Vás jako politickou stranu, či hnutí, které kandiduje do zastupitelstva Středočeského kraje o vyjádření k výstavbě přehrady na Berounce. Postačuje emailem na prehradaberounka@seznam.cz. Informaci jsme zasílali na kontakty uvedené na www stránkách obvykle na tiskové mluvčí. 

Vaše odpovědi zveřejníme na www.prehradaberounka.cz a předáme mediím.

Děkujeme za váš názor.

Petice proti přehradě na Berounce 

Odpovědi politických stran

Dobrý den,

postoj Starostů a nezávislých je jednoduchý a jednoznačný. Vybudování jedné velké nádrže na Berounce není řešením pro zamezení povodňových škod. Snaha o zamezení škod na dolním toku by byla vykoupena novými škodami na majetku a přírodě na toku horním. Je nutné, aby kraj ve spolupráci s povodím hledal řešení v kombinaci většího počtu menších opatření k zadržování vody v krajině a na přítocích Berounky, která se v kumulativním účinku vyrovnají jedné velké nádrži.

Dne 30. září 2016 11:11  Lucie Krejčová <lucie.krejcova@stan.cz> napsal(a):


Vážený pane Kučero,

naše stanovisko ke stavbě přehrady je jasně negativní. Viz. text níže.

Vybudovat na Berounce u Křivoklátu přehradu není šťastný nápad, ostatně podobně koncipovaný projekt byl již na sklonku totality velmi tvrdě kritizován a odmítnut ekology. Složité geologické podloží je navíc pro stavbu přehrady v dané lokalitě nevhodné. Nehledě na skutečnost, že Křivoklátsko je biosférickou rezervací UNESCO. Státní podnik Povodí Vltavy, představil koncem února 2016 studii na stavbu obří retenční nádrže, která by se plnila vodou "pouze" při povodních. Prozatím, není jasné kdo za projektem "Studie retenční nádrže Vodního díla Křivoklát" stojí. Ministerstvo zemědělství a Středočeský kraj se od objednání studie vypracované firmou Sweco Hydroprojekt pro Povodí Vltavy distancovali.

Nebudeme přihlížet záměru "rafinované betonové vraždy" krajiny legendárního spisovatele Oty Pavla. Koalice SPOLU PRO KRAJ nepodpoří vybudování velké přehrady na Berounce.

Mějte se krásně

Jana Zůnová

SPOLU PRO KRAJ 

30.9.2016 12:53    https://www.spoluprokraj.cz/ 


Dobry den,

Stredoceska TOP 09 je proti vystavbe megalomanske hraze na Berounce. Chceme pred povodnemi chranit jinym zpusobem - v tomto pripade sadou promyslenych a k prirode a krajine mnohem citlivejsich opatreni uskutecnenych zejmena na pritocich a v okoli pritoku Berounky.

S pozdravem

MUDr. Petr Tiso, MBA
lidr stredoceske krajske kandidatky TOP 09

30.9.2016 13:23


Přeji dobrý den.

Jednoznačně nesouhlasíme s budováním přehrady na Berounce.Jsme přesvědčeni, že tato iniciativa úzce souvisí se skandálním dvouletým ignoranstvím MŽP, podat návrh na vyhlášení Křivoklátska Národním parkem. Veškeré odborné studie jednoznačně hovoří o vyšším stupni ochrany tohoto území. Narušením, potažmo poškozením životního prostředí těchto dvou propojených a na sobě závislých území by znamenalo ekologickou pohromu stávající flory i fauny nejen zde, ale mělo by negativní vliv i na další navazující ekosystémy. Není možné vyhovět majetkovým zájmům několika jedinců ani těžařským lobby.Mgr. Stanislav Hanovský
lídr kandidátky ÚNK a BPI do Středočeského kraje

30. 9. 2016 14:54


Dobrý den,
Piráti jsou za současného stavu proti výstavbě přehrady na Berounce. Informovanost občanů a starostů nám přijde nedostačující a také bychom chtěli nechat vypracovat novou, nezávislou studii. Podobně zásadní stavba musí být podle nás odůvodněná, což se nám momentálně příliš nezdá.

Hezký den!

František Kopřiva, Piráti

1. 10. 2016 19:10


Národní demokracie je zásadně proti plánované výstavbě přehrady na Berounce.

Národní demokracie podporuje nejen petiční akci, ale i případné nutné demonstrace a bude mezi svými členy a příznivci šířit informaci o tomto zrůdném záměru.

Národní demokracie si uvědomuje, že stejně jako za "líbivými" projekty podpory produkce energií z tzv. obnovitelných zdrojů, se za záměrem výstavby "protipovodňových" valů ve skutečnosti skrývá pouze lidská chamtivost a bezohlednost, která se v konečném důsledku obrací proti zájmům běžných občanů, proti většinové společnosti. Jedná se o typický příklad dalšího potenciálního zneužití dotací, jak jsme tomu na Ministerstvu zemědělství a zejména Ministerstvu životního prostředí byli v minulosti svědky.

Za líbivými proklamacemi o ochraně Prahy před povodněmi jednoznačně stojí bezohledné zájmy developerů, vlastníků pozemků a zbohatlíků, co staví a nadále chtějí stavět na rovinatých a záplavami ohrožených pozemcích. Jak se každý může na vlastní oči přesvědčit v povodí Berounky, zejména v okrese Praha-západ, již několik let probíhá masívní výstavba exkluzivních rodinných domů pro multimilionáře - stačí se jen podívat na Dobřichovice, Mokropsy, Černošice, Karlík atd. O ochranu Prahy, jak je veřejnosti namlouváno, ve skutečnosti ale nejde. Praha je dostatečně chráněna vltavskou kaskádou, když Povodní Vltavy s.p. po zkušenostech z předchozích let přehrady používá konečně jako zadržovací nádrže pro potenciální příchod velké vody. V případě odpudivého záměru výstavby protipovodňových valů (přehrady) jde ve skutečnosti o ochranu developerských projektů a staveb pro "vyvolené" a to za cenu sprznění jedinečné přírody a krajiny a obětování sídel "bezvýznamných". Až 40 m vysoké valy (částečně sypané, částečně betonové) by nehorázně hyzdily krajinu. V případě jejich uzavření by se zatopil tok Berounky a kaňony, kterými protéká, voda by stála proti proudu až 40 km. Přehrada by zasáhla území CHKO, do budoucna Národního parku.

Jedinou správnou a optimální ochranou proti povodním tak je: nestavět v záplavovém území a jako protipovodňová opatření budovat záchytné rybníky a poldry, které krajinu naopak zkrášlují a jsou mimo záplavu využitelné například pro pastvu.  

Ing. Alena Drvotová

člen předsednictva leader středočeské kandidátky

NÁRODNÍ DEMOKRACIE

1.10.2016 20:32Stavba přehrady, nebo suchého poldru na Berounce stále hrozí.

Že je přehrada zcela nesmyslná a dokonce nebezpečná svědčí údaje z prezentace Povodí Vltavy, s.p. ze dne 25.2.2016 :

povodně      8/2002 -            457 mil. m3

                     6/2013  -             333 mil. m3

zádržná kapacita přehrady : 125,1 mil. m3

Dotčení výstavbou nejsou jen ti, co přijdou přímo o majetky, ale i ti, kterým jejich stavby zůstanou v okolí nádrže, protože po opadnutí vody zůstane v prostoru po záplavě mnoho tlejících ryb a bláto, které se stane domovem všemožného hmyzu, stejně tak i mnoho neobdělávaných luk o které se nikdo nebude chtít starat, protože budou plné odpadků a naplaveného dřeva z horních partií řeky.

Povodňová voda, které by bylo více než 125,1 mil. m3 by se měla v průběhu povodně vypouštět. Do vody se však spláchne množství odpadků, zeminy a stromů, které vytvoří špunt, jež bude po dobu povodně neodstranitelný a voda se spolu s velkými stromy přenese přes korunu hráze. Koruna hráze je současně nejslabší místo přehrady. Tudíž hrozí protržení přehrady. Obce na dolním toku by byly stavbou ohroženy více než dosud.

Zastupitelstvo Středočeského kraje studii "Protipovodňová ochrana dolní Berounky - studie retenční nádrže" z pera Sweco Hydroprojekt a.s. z listopadu 2015, odmítlo na jednání zastupitelstva dne 28.6. 2016 i stavbu přehrady jako takové.

Dne 29.6.2016 byla v Roztokách u Křivoklátu v hotelu Roztoky od 18:00 diskuse starostů a ministra zemědělství k problematice přehrady.

Ministr Jurečka odmítl požadavek petičního výboru, aby předložil vládě návrh usnesení, kterým se vyslovuje nesouhlas se záměrem výstavby retenční nádrže. Jako důvod uvedl, že vláda může takové usnesení kdykoli změnit, že je to tudíž z jeho pohledu "populismus" a on populismy nedělá. Ministr souhlasil jen s kompromisním požadavkem pana Kužela, že ministerstvo zveřejní na internetových stránkách Povodí Vltavy tiskovou zprávu, že Povodí Vltavy,s.p. záměr nebude dále aktivně rozpracovávat. Ministr jasně řekl, že za dobu, která zbývá do voleb, jeho ministerstvo na přehradě aktivně pracovat nebude. Tudíž slib platí jen do voleb. Ministr ani jednou upřímně nesdělil, že ho zajímají naše názory na ochranu přírody. Pouze argumentoval, že při obstarávání podpisů proti přehradě musíme myslet na osoby, které zahynou při povodních.

Z vyjadřování ředitele Povodí Vltavy, s.p.. však vyplývá, že s výstavbou se počítá, ale až opadne pozornost obyvatelstva, protože povodňová voda neškodí, což dokumentoval dlouhým pokusem se sklenicí vody a minerálkou.

Veřejnost je nyní ukolébaná informací Povodí Vltavy, s.p. v čtk a na webu kde v podstatě p. Kubala sděluje, že studie prokázala, že přehrada obce na dolním toku proti povodním ochrání, ale studie je v zamýšlených lokalitách nerealizovatelná vzhledem k současnému ohlasu veřejnosti.

V jiných lokalitách Berounky tedy realizovatelná ochrana zbudováním poldru možná stále je, a to jen pokud bychom vágnímu nezávaznému příslibu uvěřili, že nebude porušen jako celek.

Studie stále žije a po příští povodni může být oprášena a třeba i ve veřejném zájmu zrealizována. Je tedy lhostejno, zda je Středočeský kraj proti, obzvlášť pokud bude jednobarevná vláda, která záměr jednomyslně schválí.

V petici musíme pokračovat, v současné době máme cca 1800 podpisů písemně, nepočítaně rozepsaných a nesklizených archů po podpisových místech, a 584 podpisů elektronických. Je to mimo přímých aktivit důležitá složka nesouhlasu. Denně dochází poštou cca 40 podpisů. Tato petice na https://www.prehradaberounka.cz/petice/ navazuje na předchozí petici. p. Kužela s 4.500 podpisy a dalšími peticemi, kde je odhadem 10.000 dalších podpisů.

petiční místa :

U rozvědčíka, restaurace

U Grillů, restaurace, Skryje nad Berounkou

Trilobit, restaurace, penzion, Skryje nad Berounkou

Ahoj, veřejné tábořiště, Skryje nad Berounkou,

Museum, Památník J.Barranda, Skryje nad Berounkou,

Kozí farma Skryje

A ve všech obcích poblíž horního toku Berounky.

Investorem přehrady by bylo Povodí Vltavy,s.p. tudíž je rozhodnutí o přehradě na vládě ČR, která již mohla záměr přípravy zamítnout, např. v rámci projednávání "Návrhu opatření k omezení následků sucha a nedostatku vody v ČR a vyjádření finančních potřeb jejich realizace".

Domnívám se, že teprve usnesením vlády (je účinné pouze pro členy vlády), že se zakazuje o přehradě na Berounce "i jenom promluvit", případně přijetím jiného všeobecně závazného rozhodnutí, bude problém přehrady na Berounce vyřešen, a můžeme skončit naší činnost.

Za náš petiční výbor proto budeme dále pokračovat v petiční iniciativě s podtitulem "výstavba přehrady na Berounce stále hrozí".

JUDr. Ing. Petr Kučera

zmocněnec petičního výboru

petice Proti přehradě na Berounce.

Výstavba suché retenční nádrže na řece Berounce je nepřijatelná

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

10.5.2016

Došlo by totiž k zásadnímu negativnímu ovlivnění jedinečného území, které tvoří nenahraditelný přírodní a krajinářský celek.

AOPK ČR proto doporučuje dále nepokračovat v jakýchkoli přípravných pracích. Vyplývá to z jejího stanoviska ke studii Protipovodňová ochrana dolní Berounky - Studie retenční nádrže (Povodí Vltavy, s. p., 11/2015) a k záměru výstavby suché retenční nádrže na Berounce nad Roztoky u Křivoklátu.

AOPK ČR preferuje pro zmírňování vzniku povodní a sucha tři perspektivní přístupy:

  • dlouhodobá vodohospodářsko-krajinářská opatření, jako je například zlepšování vodohospodářských vlastností půd a protierozní ochrana v ploše povodí, obnova dobrého morfologického stavu vodních toků, výstavba malých vodních nádrží přírodě bližších typů
  • reálná vodohospodářská opatření ke zlepšení průběhu povodní na dolním toku Berounky a na Vltavě, včetně využití přírodě blízkých přístupů (například přírodě blízká rozvolnění říčního perimetru)
  • orientaci na postupné vymisťování těch objektů ze zátopových území, jejichž existence není v tomto území bezpodmínečně nutná. Tento princip by měl být uplatňován i při územním plánování, stejně jako vytváření rozlivových možností v nivách vodních toků

Křivoklátsko je pro svou přírodu jedinečné v celoevropském kontextu, je součástí evropské soustavy chráněných území Natura 2000. Je také Biosferickou rezervací UNESCO. Pro svou výjimečnost byla centrální část chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko navržena pro vyhlášení národního parku.


P O Z V Á N K A 

na protestní akci

"NE PŘEHRADĚ NA BEROUNCE"

sobota 16. dubna 2016 od 17.00 hod. u jezu v Roztokách (okr. Rakovník)

P r o g r a m:

1. Úvodní slovo k důvodu konání akce (starostka Roztok Ing. Peterková)

2. Zveřejnění závěrů I. petice, informace ke stanovisku starostů dotčených obcí - iniciátor I. petice Mgr. Kužel

3. Představení II. petice a cíle - vystoupí autor petice JUDr. Svoboda

4. Pohled do minulosti o úvahách výstavby přehrady - historik, novinář PhDr.Bednařík

5. Stanovisko ke studii a výstavbě díla z pohledu autorizovaného vodohospodářského inženýra - Ing. Matějka

6. Devastace přírody a krajiny následkem výstavby díla - vedoucí správy CHKO Křivoklátsko RNDr. Hůla

7. Seznámení s petičními místy a organizací II.petice

Předpokládaný konec akce v 19.00 hod.

PŘIJĎTE PODPOŘIT NÁŠ NESOUHLAS SE STAVBOU PŘEHRADY!

Pořadatel: Obec Roztoky, Roztoky 128, 270 23 Křivoklát www.obec-roztoky.cz


Nesouhlasné stanovisko obcí a městysů s návrhem protipovodňové ochrany dolní Berounky - studie retenční nádrže v úseku Křivoklát : 

Čilá, Zvíkovec, Bohy, Hlince, Hradiště, Podmokly, Liblín, Chlum, Kladruby, Studená, Chříč, Skryje, Roztoky, Hracholusky, Nezabudice, Hřebečníky, Karlova Ves, Slabce, Branov


Nesouhlasné stanovisko obcí a městyse s návrhem protipovodňové ochrany dolní Berounky - studie retenční nádrže v úseku Křivoklát :  

Sýkořice, Račice, Zbečno, Křivoklát, Nižbor


Dne 31.3., dle usnesení 1/2016, se v bodě 3,
mikroregion Hudlicko, tedy tyto obce mikroregionu:
Broumy                 Nižbor                      Trubín
Hředle                   Nový Jáchymov       Trubská
Hudlice                 Otročiněves             Kublov
Hýskov                  Svatá                         Železná
usnesly, že: 
Nesouhlasí s návrhem protipovodňové ochrany dolní Berounky - studie retenční nádrže v úseku Křivoklát.

Stanovisko ke Studii proveditelnosti

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA DOLNÍ BEROUNKY STUDIE RETENČNÍ NÁDRŽE

Vypracoval ing. Luboš Matějka autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby se čtyřicetiletou odbornou zkušeností.